Как можем да Ви помогнем?

Етапи на интериорния проект

Етапи на интериорния проект

Интериорното проектиране има за основна задача визуализиране и детайлизация на всички идеи за усвояване и експлоатация на пространството и помещенията.

Процесът, през който трябва да премине всеки проект, се разделя на няколко етапа на работа.

Проучване

 • Анализ на даденостите
  – Процесът включва обсъждане на предварителни идеи и възможностите за стилово развитие на интериора, според индивидуалните решения, подходящи и възприети от клиента.
 • Бюджет
  – Определянето на бюджета поставя рамки, в които трябва да се придържа проекта. Задължително трябва да се осигурят като буфер още 10% за непредвидени разходи. Обикновено те са свързани със сградните инсталации като елсктро и ВиК.
 • Архитектурно заснемане на обекта
 • Проучване възможностите на пространствата

Идеен проект

 • Функционално зониране
  – С допълнителни консултации и информация, подадена от клиента, разработвам функционални схеми за вътрешното разпределение на пространството и за стиловото и функционално обзавеждане на помещението. Обсъждат се възможните варианти за решение на проблемите.
 • План и архетектурно заснемане след зониране
 • Избор на цветова схема. Mood Board (Предложения за материали и интериорни елементи.)
  – Заедно с клиента се осъществява подробно и обосновано обсъждане и анализ на цветове, материали, настилки, окачени тавани, осветление, мебели и всякакви други детайли от интериора, които в цялост допълват възприетата концепция.
 • Аранжировка
  – Поглед отгоре
  – Разгъвки по стени
 • Детайлно тримерно моделиране:
  – Елементи на обзавеждането
  – Осветителни тела
  – Настилки
  – Стенни финиши – бои, мазилки, облицовки
 • 3D визуализации.

Работен проект

 • Технически чертежи (всички необходими за дадения проект):
  – Поглед отгоре
  – Разгъвки
  – Изгледи
  – Разрези
  – Софит
  – Подови настилки
  – Ел.инсталации
  – ВиК
  – Преместване на стени
  – Нови стени
  – Гипсокарон
 • Спецификации
  – Количествени сметки
 • Авторски надзор на обекта
  – до 5 посещения или по желание на клиента
 • Комуникация с фирми-изпълнители
  – по желание на клиента

Аранжиране

Тази услуга се извършва при финалните етапи от реализирането на проекта и включва аранжиране и избор на картини, аксесоари и цветя, избор на пердета/щори и др. Заплаща се допълнително.