Как можем да Ви помогнем?

Обществен интериор

За разлика от жилищния, общественият интериор е предназначен за широк кръг от хора, с различни очаквания и нагласи. Като резултат, обектът трябва да се превърне в място, където всички хора трябва да се чувстват еднакво добре и комфортно, без значение дали са посетители или служители.

Всички проекти са обект на авторско право.

Проектите не могат да бъдат адаптирани за други обекти, без изричното съгласие на DanyArtStudio и без възнаграждение.

Неимуществените права не могат да бъдат отстъпени.

Всички работни файлове, чертежи, спецификации, визуализации са собственост на DanyArtStudio. Клиентът получава копия от цялата документация, която може да бъде използвана единствено и само за обекта, предмет на дизайн.

След приключване на реализацията на проекта, DanyArtStudio. може да заснеме обекта в удобно за клиента време, както и да използва снимките за маркетингови цели (портфолио, брошури, уеб-сайт, други публикации) без изричното съгласие на клиента.